Aktivizace mladých na prahu dospělosti

Aktivizace mladých na prahu dospělosti

Chcete být úspěšní v soukromém i pracovním životě?

Chcete se dozvědět něco o svých dovednostech a znalostech?

Chcete se přiučit novým věcem a jít cestou poznání nových zážitků?

To vše má za cíl nový projekt s názvem Aktivizace mladých na prahu dospělosti, který je realizován od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015.
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí, schopností a znalostí osob v oblastech bydlení, trhu práce, přípravy na studium, vztahu k lidem a získání náhledu na sebe samotné.

Co nabízíme:
- individuální vstupní poradenství a diagnostiku
- jednodenní vstupní skupinový výcvik
- nácvik dovedností ve skupině
- individuální pohovory
- praxe ve smluvních organizacích
- letní výcvikový kurz
- certifikát o úspěšném absolvování výcviku
- nové kamarády a zkušenosti

Komu:
- mladým ve věku 15 až 26 let pocházejícím z Třebíčska či Moravskobudějovicka
- mladým vyrůstajícím zejména v pěstounských rodinách, dále ohrožené mládeži
- nezaměstnaným či neúspěšným ve studiu

Cílem projektu je zvýšení kompetencí a schopností cílové skupiny v oblasti bydlení, trhu práce, přípravy na studium, vztahu k lidem a získání pohledu na sebe samotné.

Projekt je realizován od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015 se zaměřením na aktivizaci a zapojení mladých lidí do sociálního výcviku.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program lidské zdroje a zaměstnanost“, reg. č. CZ. 1.04/3.1.02/D7.00056.

 

Bc. Magdalena Bulová

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P a koordinátor projektů Profesionalizace STŘED, z. ú. a Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.