Pobytové akce a tábory

Pobytové akce a tábory

Letní tábory se STŘEDem 2016

 

1. Výchovně rekreační tábor STŘED

Výchovně rekreační tábor při NZDM směřuje k nabídce zajímavého a smysluplného trávení volného času. Výrazným specifikem našeho tábora je individuální přístup k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se pobytových akcí účastní limitovaný počet dětí a posílený počet odborných vedoucích. Ti pak mají možnost sledovat individuální potřeby a chování dětí.
Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7 – 15 let z Moravských Budějovic, Jemnice, Třebíče a okolí, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neorganizovaně, chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit nebo jsou ze sociálně slabších či pěstounských rodin a vyžadují individuální přístup.

Termín: 31. 7. – 7. 8. 2016 v Šafově

Kontakt pro přihlášku: hlavní vedoucí Ondřej Ferdan, DiS., 775 725 600, ferdan@stred.info

Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2016.

 

2. Letní prázdninový pobyt pro mladé lidi

Letní pobyt je určen pro mladé lidi ve věku 13 – 21 let, od ostatních táborů se odlišuje formou práce. Prostřednictvím skupinové a komunitní práce zažíváme společné okamžiky a poznáváme sami sebe.

Termín: 15. – 21. 8. 2016 v Šafově

Kontakt pro přihlášku: hlavní vedoucí Bc. Barbora Pipášová, 775 725 663, pipasova@stred.info

Uzavěrka přihlášek je 30. 6. 2016

 

3. Letní dílny Rudíkov

Realizujeme aktivity, ve kterých klademe důraz na adaptaci dětí v kolektivu, sociální kontakt, nácvik žádoucího sociálního chování. Tábor je určen dětem, které nezvládnou ještě vícedenní pobyt, a proto je realizován příměstskou formou v době od 7 do 13 hodin. Využíváme venkovské lokality, která umožňuje trávit dětem čas v přírodě a v klidném prostředí.

Cílová skupina: děti od 4 do 10 let

Termín: 11. - 15. 7. 2016 v MŠ Rudíkov

Kontakt pro přihlášku: hlavní vedoucí, Mgr. Hana Oravcová, 775 725 664, oravcova@stred.info

Uzávěrka přihlášek: 24. 6. 2016

 

Klademe důraz na spolupráci, fungování ve skupině, sebepoznání, učíme mladé účastníky táborů, jak mají spolu vycházet, komunikovat, hrát si.

Cílem je zapojit děti a mládež do skupiny vrstevníku a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu.

Co nabízíme? 

  • Zážitkovou formu aktivit
  • Posílený počet vedoucích a dobrovolníků
  • Účast dětí se speciálními potřebami (ADHD, poruchy chování apod.) a sledování individuálních potřeb a chování dětí
  • Sociálně-výchovnou činnost s důrazem na nácvik žádoucího sociálního chování
  • Spolupráci se sociálními odbory pro účast dětí ze sociálně slabých rodin
  • Kapacita 25 účastníků

Komu?

  • Dětem a mládeži od 7 do 15 let

K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Historie témat:

2010 Olympijské hry, Jedov

2011 Filmový, Jedov

2012 Putování vesmírem, Šafov

2013 Pověsti dávných časů, Šafov

2014 Železnicí do Western City, Panenská Rozsíčka

Ondřej Ferdan, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

Bc. Barbora Pipášová

Koordinátorka programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
1. Výchovně-rekreační tábor STŘED 2016 319.05 K stáhnout
2. Letní prázdninový pobyt pro mladé lidi 2016 438.35 K stáhnout
3. Letní dílny Rudíkov 2016 66.17 K stáhnout