Programy primární prevence

Programy primární prevence

Terénní forma Střediska výchovné péče STŘED - Program primární prevence, usiluje o předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů. Zaměřuje se na realizaci dlouhodobých programů všeobecné a selektivní prevence.

Co nabízíme?

 • Realizace dlouhodobých programů všeobecné prevence 
  (obecné zaměření na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování)
 • Realizace dlouhodobých programů selektivní prevence 
  (pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení)
 • Realizace jednorázových programů
 • Přednášky a semináře pro rodiče
 • Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky
 • Metodická podpora při tvorbě projektů

Komu?

 • Mateřské školy
 • I. stupeň ZŠ
 • II. stupeň ZŠ
 • Střední školy
 • Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Nabídku programů naleznete níže.

 

Spolupracující instituce

ZŠ Lubnice

ZŠ Višňové

ZŠ Nové Syrovice ZŠ Rouchovany GYM SOŠ MB
MŠ Kindergarten at the Castle  MŠ Blatnice      

 

Pracovní doba:

 • Pondělí – pátek
 • Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení. Na základě oboustranné dohody je možná změna termínů nebo času.
 • Programy školské prevence jsou hrazeny školským zařízením dle Aktuální nabídky programů a podmínek Kontraktu o realizaci.

 Dokumenty ke stažení:

 1. Nabídka programů a aktivit pro veřejnost
 2. Zájemci o program - objednávkový formulář
 3. Certifikáty – všeobecná a selektivní prevence
 4. Akreditace – metodická setkávání, Práce s třídním kolektivem – 24hodinové semináře

Mgr. Markéta Čablová

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence

Mgr. Jana Součková

Lektorka Programů primární prevence

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Nabídka programů školské primární prevence Školní rok 2018 – 2019 5.09 M stáhnout
Projekt Bez agrese prosím leták pro pedagogy, nabídka platí do konce roku 2018 564.19 K stáhnout
Objednávka programu formulář k vyplnění 177.24 K stáhnout
Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Certifikace - rozsah SPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 79.09 K stáhnout
Akreditace Akreditace MŠMT pro METODICKÁ SETKÁVÁNÍ a cyklus seminářů PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM A DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 663.78 K stáhnout
Akreditace vzdělávací instituce Akreditace k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona o pedagogických pracovnících č. 563 2004 Sb. 232.01 K stáhnout
Akreditace vzdělávacích programů 2017-2020 Akreditace k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování 547.74 K stáhnout
Certifikát SPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 121.98 K stáhnout
Certifikát VPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 119.99 K stáhnout
Certifikace - rozsah VPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 93.32 K stáhnout