Naši zaměstnanci

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Bc. Magdalena Bulová

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P a koordinátor projektů Profesionalizace STŘED, z. ú. a Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.

Jiří Dvořák, DiS.

Sociální pracovník NZDM eMBečko

Mgr. Markéta Čablová

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Květa Havlíková, DiS.

Ekonomický pracovník

Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovník programu Šance ve STŘEDu

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence

Mgr. Petra Nekulová

Psycholog Střediska výchovné péče

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Bc. Veronika Janoušková

Pracovník v sociálních službách NZDM eMBečko

Mgr. Jana Součková

Lektorka Programů primární prevence

Ing. Eliška Lisá

Koordinátor public relations a fundraiser

Mgr. Petra Pustinová

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

Ondřej Ferdan, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

Ivo Dvořák

Provozně-technický pracovník

Bc. Táňa Graňáková

Koordinátorka programu Náhradní rodinná péče

Lenka Homolková

Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Mgr. Dagmar Viskotová

Rodinný poradce a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED a sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Bc. Tereza Nekulová, DiS.

Koordinátorka programu Linka důvěry STŘED

Dana Němcová

Pracovník v sociálních službách NZDM eMBečko

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Alena Sladká

Psycholog Střediska výchovné péče STŘED

Bc. Karel Vondráček

Zástupce ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb