Dobroslava Aubrechtová

Lorem ipsum dolor sit amet

Dobroslava Aubrechtová

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

E-mail: aubrechtova@stred.info

Mobil: +420 775 725 685

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Jablonci n/Nisou a Střední škola sociálně právní v Praze


Profesní zkušenosti: Dlouholetá praxe na oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Třebíči, konkrétně práce s rodinami jako kolizní opatrovník, dále s rodinami, které vykonávaly pěstounskou péči a se žadateli o adopci a pěstounskou péči. Poskytování poradenství také z legislativy.


Profesní vzdělání: Odborné kurzy pro práci s rodinami, které se ocitly v tíživé situaci, školení o zákonném zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství. Semináře týkající se metod sociální práce v NRP, aktuálních otázek v NRP, kurzy speciálních technik sociální terapie. Odborný seminář k náboru náhradních rodičů, vzdělávací program „Specifika PP na přechodnou dobu“.


Osobní motivace: Náhradní rodinná péče přináší radost a naplnění, ale i úskalí a problémy. Chtěla bych být při „ruce“, když se při výchově přijatých dětí cítí zaskočeni a nikdo jim nechce porozumět, a nabídnout radu či si jen popovídat.