Mgr. Veronika Dvořáková

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Veronika Dvořáková

Lektor Programů primární prevence 

E-mail: dvorakova@stred.info

Mobil: +420 775 725 668

Vzdělání: Magisterské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Profesní zkušenosti: Lektorské dovednosti (pokročilý preventivní pracovník), příprava a realizace preventivních programů na školách a školských zařízeních, práce se skupinou, vedení a příprava seminářů pro rodiče, metodické skupiny pro učitele a pedagogické pracovníky (ve skupině, individuálně), realizace a příprava programů na pobytech pro děti z pěstounských rodin, práce s dětmi a mládeží (v nízkoprahovém zařízení, na táborech – příprava programu, realizace) poskytování sociální práce s dětmi a mládeží s rizikovými projevy v chování, poradenství.

Profesní vzdělávání: Kvalifikační stupeň v primární prevenci - pokročilý preventivní pracovník, vzdělávání pro práci s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými, kurz na nové možnosti práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, sebezkušenostní kurzy pro práci s dětmi a mládeží, krizová intervence, kurzy na zvýšení kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, management školní třídy, kurzy zaměřené na zážitkovou pedagogiku a metodiky prevence užívání návykových látek a práce s dětmi v MŠ a na prvním stupni.

Osobní motivace: Chtěla jsem mít práci, kde budu moci někoho inspirovat, pomáhat mu ke změně a hledaní řešení v situacích, ve kterých si sám neví rady. Práce s dětmi mě baví a velmi obohacuje, protože mi ukazuje různé rozměry životních zkušeností a vede tak k zamyšlení.
„Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“