Bc. Veronika Janoušková

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Veronika Janoušková

Pracovník v sociálních službách NZDM eMBečko

E-mail: janouskova@stred.info

Mobil: +420 568 422 067

Vzdělání: Bakalářské studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava, obor Zdravotně sociální pracovník

Profesní zkušenosti: Sociální práce s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy a s osobami s mentálním a kombinovaným postižením

Osobní motivace: Rodina je nejdůležitějším článkem lidské společnosti. Aby společnost neztrácela svoji sílu, je nezbytné podporovat rodiny, které nějakým způsobem nefungují.
„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“ (Franz Kafka)