Novinky

Desátý ročník stromků přinesl předvánoční pohodu

Druhou adventní neděli jsme u nás v klubu Hájek již po desáté pořádali charitativní kulturní událost „Zdobení vánočních stromků“. V rámci slavnostního večera proběhla komentovaná ukázka pěti vánočních stromků, které předem tematicky nazdobily naše spolupracující subjekty.

Číst více

Zdobení vánočních stromků

STŘED, z. ú Vás srdečně zve na charitativní kulturní událost Zdobení vánočních stromků, která se bude konat v neděli 9. 12. 2018 o 17 hod., ve velkém sálu Klubu Hájek, Mládežnická 229, Třebíč.

Číst více

Přednáška Mgr. Jiřího Haldy měla velký úspěch

Dne 7. listopadu 2018 proběhla v prostorách naší organizace STŘED, z. ú. Třebíč přednáška Mgr. Jiřího Haldy: „16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomínat.“

Číst více

Projekt nealko2 bilancuje

Je potřeba neustále se věnovat tématům prevence rizikové konzumace alkoholu a také aspektům dostupnosti online prostoru. Proto jsme i tento rok zrealizovali projekt #nealko2, který byl zaměřen na mladé lidi ve věku 7 až 20 let a oslovil 237 osob z cílové skupiny, zástupců místních subjektů a respondentů online dotazníků.

Číst více

Přednáška Mgr. Jiřího Haldy 7. 11. 2018

V listopadu k nám opět přijede speciální pedagog a personální poradce, který se zaměřuje především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení, Mgr. Jiří Halda. Přijměte proto naše pozvání 7. listopadu 2018, ve velkém sálu Klubu Hájek, na ulici Mládežnická 229 a poslechnete si „16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomínat.

Číst více

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny

Tento víkend proběhl čtvrtý a zároveň poslední víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny. Program byl pro pěstouny i děti po celý rok velmi pestrý. Pěstouni se na víkendových pobytech vzdělávali za pomoci profesionálních lektorů.

Číst více

DEN se STŘEDem v Moravských Budějovicích

Organizace STŘED, z. ú. otevřela ve středu 3. 10. 2018 své dveře v budově v Moravských Budějovicích pro širokou i odbornou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči. Celá akce byla postavena na třech samostatných aktivitách.

Číst více

Den se STŘEDem v Třebíči podpořil pěstouny

V pondělí 1. října, u příležitosti Týdne pěstounství, otevřela organizace STŘED, z. ú. své kanceláře, zasedací místnosti, konzultovny a sál veřejnosti. Po celé dopoledne probíhalo v sále Klubu Hájek promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a výstava „Já pěstoun“.

Číst více

Jednorožec, elf a šestnáct dětí

V druhé půlce července proběhl tradiční Výchovně rekreační tábor STŘED pro ohrožené a sociálně znevýhodněné děti z regionu. Tábora se účastnilo 16 dětí ve věku 7 – 15 let. Letošním tématem byla Kouzelná zahrada, které mohli vedoucí sestavit na míru areálu fary v Žirovnici.

Číst více

Týden pěstounství

Ve dnech 1. - 5. 10. 2018 proběhne v Kraji Vysočina pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se zapojily orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech a nestátní neziskové organizace z různých koutů regionu.

Číst více