Programy primární prevence

Programy primární prevence

Terénní forma Střediska výchovné péče STŘED, Program primární prevence, usiluje o předcházení vzniku a zamezení rozvoji rizikových jevů.

Zaměřuje se na realizaci dlouhodobých programů všeobecné a selektivní prevence a jednorázových navazujících aktivit pro žáky, pro odbornou i laickou veřejnost.

Všeobecná prevence:

Obecné zaměření na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování.

Selektivní prevence:

Pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení.

 

Tematické okruhy:

Agrese a šikana

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Rizikové sexuální chování

Záškoláctví

Návykové látky a nelátkové závislosti

 

Programy jsou poskytovány po objednání školským zařízením. Jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Jsou poskytovány pouze v českém jazyce

 

Pracovní doba:

  • Pondělí – pátek
  • Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení. Na základě oboustranné dohody je možná změna termínů nebo času.
  • Programy školské prevence jsou hrazeny školským zařízením dle Aktuální nabídky programů a podmínek Kontraktu o realizaci.

 Dokumenty ke stažení:

  1. Certifikát – všeobecná a selektivní prevence
  2. Akreditace – metodická setkávání, Práce s třídním kolektivem – 24hodinové semináře
  3. Nabídka programů a aktivit pro veřejnost
  4. Zájemci o program - objednávkový formulář

Mgr. Markéta Čablová

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Nabídka programů na rok 2016-17 2.18 M stáhnout
Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Zájemci o program - objednávka 259.50 K stáhnout
Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Akreditace Akreditace MŠMT pro METODICKÁ SETKÁVÁNÍ a cyklus seminářů PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM A DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 663.78 K stáhnout
Akreditace vzdělávací instituce Akreditace k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona o pedagogických pracovnících č. 563 2004 Sb. 232.01 K stáhnout
Certifikace - rozsah SPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 79.09 K stáhnout
Certifikát SPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 121.98 K stáhnout
Certifikace - rozsah VPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 93.32 K stáhnout
Certifikát VPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 119.99 K stáhnout
Style switcher
Colors
Layout type
Wide Boxed