Bc. Jan Endlicher

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Jan Endlicher

Koordinátor programu Linka důvěry STŘED

E-mail: endlicher@stred.info

Mobil: +420 775 725 656

Vzdělání: Bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Pedagogické fakultě, obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Profesní zkušenosti: Konzultant na linkách důvěry, vedení pohybového kroužku pro mládež, spoluúčast na výzkumných projektech a praxe z oblasti sportovní psychologie, primární prevence, dobrovolnická činnost (senioři, zrakově postižení).

Profesní vzdělání: Kurz kompletní krizové intervence, výcvik internetového poradenství, výcvik v chatové krizové intervenci, kurz Efektivní zpětná vazba. Absolvované praxe/stáže na Lince bezpečí, Lince důvěry Dětského krizové centra, Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí, Lince seniorů Elpida, Lince ztracené dítě, Pražské lince důvěry, tísňové lince 112.

Osobní motivace: "Každý je génius. Pokud ale budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein