Dobrovolnické centrum

DOBROVONICKÉ CENTRUM:

Podporujeme všechny, kteří mají chuť pomáhat druhým. Zajistíme příjemný start do dobrovolnické činnosti

Základní PRINCIPY dobrovolnické činnosti jsou:
"být tu pro klienta"
"naslouchat, podpořit a pomáhat"
"společně se věnovat různým aktivitám" (hry, procházky, četba, povídání si, doučování aj.)

 

KDO JE DOBROVOLNÍK?
Dobrovolníkem může být kdokoliv starší 15-ti let kdo má chuť a energii pomáhat druhým.

 

JAK DOBROVOLNÍK POMÁHÁ?
Dobrovolník dochází ve svém volném čase pomáhat do organizace, kterou si vybere, dobrovolníci nejčastěji pomáhají seniorů, osobám se zdravotním hendikepem, dětem, mládeži a pěstounským rodinám.
Dobrovolnické aktivity jsou různé, vždy záleží na dobrovolníkovi, jak a kam by chtěl chodit pomáhat.

 

CO TI DOBROVOLNICTVÍ PŘINESE?
* nové zkušenosti a dovednosti
* pocit uspokojení
* nové přátelské vztahy
* možnost seberealizace a aktivního odpočinku

 

DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME:
• sociálně-psychologický výcvik
• pravidelné supervize
• pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví
• proplácení cestovného
• osvědčení o proškolení a potvrzení o výkonu dobrovolnické služby
• vedení a podpora od koordinátorky Dobrovolnického centra