Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Podporujeme rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí. Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.

Co nabízíme?

  •          Odborné poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené děti
  •          Podepisování dohod o výkonu pěstounské péče
  •          Psychickou podporu v krizových situacích
  •          Sociálně – terapeutickou činnost pro rodiče a děti
  •          Asistenci v kontaktu svěřených dětí s biologickou rodinou
  •          Povinné vzdělávání pěstounů
  •          Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klientů   

Komu?

Náhradním rodinám s dětmi a žadatelům o náhradní rodinnou péči. Jedná se o:
- osoby pečující (pěstouni nebo poručníci) 
- osoby v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni na přechodnou dobu)
- děti v rodině (svěřené i vlastní)

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí zajišťujeme pěstounům  zákonem stanovená práva a povinnosti:

1.     Krátkodobé a dlouhodobé hlídání (respitní péče formou výchovně-rekreačních pobytů)

2.     Zprostředkování odborného poradenství

3.     Vzdělávání pěstounů

4.     Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou

Bc. Barbora Pipášová

Koordinátorka programu Náhradní rodinná péče

Bc. Táňa Graňáková

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
PLÁN VZDĚLÁVANÍ PRO NÁHRADNÍ RODINY 2017 2.72 M stáhnout
HARMONOGRAM AKCÍ NA OBDOBÍ LEDEN - ČERVEN 2017 180.71 K stáhnout