Program Pět P

Program Pět P

Program Pět P - je volnočasovou aktivitou, kde se vaše dítě bude scházet se starším kamarádem a zažije něco nového a smysluplného. Program je zaměřen na podporu Vašeho dítěte. Dobrovolník mu může pomoci hledat větší vyrovnanost a zlepšit komunikaci a vztahy s vrstevníky nebo autoritou.

Dobrovolník - který se bude s vaším dítětem scházet, prošel psychologickou diagnostikou, je starší 18-ti let, je vyškolený a připravený na roli staršího kamaráda. Je pod pravidelným supervizním vedením a je s námi v pravidelném kontaktu.

Společně s Vámi určíme očekávání a cíle, které se budeme snažit splnit. V průběhu programu budeme s vámi v pravidelném kontaktu.

 

Přátelství a společné zážitky
Individuální podpora
Pomoc jako zábava
Volnočasové aktivity jako prevence
Péče o vzájemný vztah

Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich život.
Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.

Okruh osob
(dle registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – reg.č.: 8652328)
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy a podobně.

Rodiny s dítětem/dětmi:
• mladší děti (7-10 let)
• starší děti (11 – 15 let)

Terénní forma umožňuje poskytnout službu „bezbariérově“, tedy i uživatelům, kteří mají specifické nároky.

Povinnosti poskytovatele vyplývající ze zákona:
- zachování lidské důstojnosti
- dodržování základních lidských práv a svobod
- dodržování práv uživatelů služby
- bezplatnost služby

Zásady:
- individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu (dialog, situační přístup)
- posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů
- podpora, nikoliv kontrola
- vedení k nezávislosti na službě
- vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání
- spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění komplexnosti služby

Bc. Magdalena Bulová

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P a koordinátor projektů Profesionalizace STŘED, z. ú. a Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.