NADACE ČEZ  podpořila rozvoj našich sociálních služeb
Aktuálně

NADACE ČEZ podpořila rozvoj našich sociálních služeb

Právě ukončujeme projekt Zlepšování kvality péče o vybrané pracovníky organizace STŘED, z. ú., který podpořila Nadace ČEZ z grantového programu Neziskovky. Účelem projektu bylo zvýšit profesionalizaci organizace, konktrétně pracovníků registrovaných sociálních služeb. Příspěvek NADACE ČEZ byl využit na realizaci odborného vzdělávání pracovníků nad rámec zákonné povinnosti na akreditovaných i neakreditovaných kurzech, seminářích či dlouhodobých výcvicích a na financování týmových supervizí, které pracovníkům nabízí bezpečné prostředí pro vyjasnění vazeb, rolí a pozic v týmu a slouží k motivaci zaměstnanců a jejich ocenění.