Ukončení projektu Inovace pro setrvání dětí v rodině
Aktuálně

Ukončení projektu Inovace pro setrvání dětí v rodině

21.2.2022

Projekt Inovace pro setrvání dětí v rodině byl koncem roku 2021 úspěšně ukončen. 

Během dvou let, kdy byl projekt realizován, se nám podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Vytvořili jsme metodiku asistovaných kontaktů a metodiku pro náhradní rodinnou péči. Díky těmto dokumentům mohou pracovníci využívat inovované metody práce s klienty, které byly během projektu pilotně ověřeny a osvědčily se. Obě metodiky jsou využívány v praxi, pravidelně vyhodnocovány a v budoucnu budou inovovány tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám klientů.

Deset pracovníků se během let 2020 a 2021 vzdělávalo na kurzech zaměřených na problematiku asistovaných kontaktů a práce s klienty. Prošli intenzivní supervizí, intervizí a kazuistickými semináři. Během tohoto období byly zrealizovány čtyři kulaté stoly, kde byl prostor ke sdílení dobré praxe mezi pracovníky napříč jednotlivými službami organizace, ale i s dalšími subjekty, které pracují s ohroženými rodinami. V neposlední řadě projekt podpořil komunikaci organizace s veřejností v online prostoru.