Bez agrese, prosím

V rámci realizace programů primární prevence na základních a středních školách města Třebíče se setkáváme se zájmem metodiků a výchovných poradců o téma agrese. Z tohoto důvodu znovu nabízíme třebíčským školám program „Bez agrese, prosím! II“, na který jsme dostali finanční podporu z Grantového programu Zdravého města Třebíč 2018. Stejnojmenný projekt se osvědčil již v roce 2012. Zúčastnilo se ho 131 žáků a bylo podpořeno 6 třídních učitelů.

Vnímáme, že agresivita je aktuální palčivé téma na školách, také díky nadměrné konzumaci ICT technologií a změnám ve výchově.

Cílem tohoto projektu je budovat vzájemnou toleranci a respekt k sobě samému i k ostatním a postupně vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky uvnitř třídního kolektivu. Protože pokud je zdravé klima ve třídě nastaveno a kolektiv má pozitivní vztahy, pak je sociální učení ve skupině přirozenější a efektivnější.

Před letními prázdninami budeme aktualizovat nabídku programů tak, aby v následujícím školním roce korespondovala s aktuálními trendy a vyhovovala poptávce škol. V červnu nabídku zveřejníme na našich stránkách www.stred.info /Pomáháme/Děti a mládež/Programy primární prevence/Nabídka programů a aktivit pro veřejnost a zašleme školám elektronicky. V srpnu pak budeme distribuovat nabídku do škol v tištěné podobě.