Bc. Iva Horálková

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Iva Horálková

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mail: horalkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 713

Vzdělání: Bakalářské studium na Lékařské fakultě UK v Plzni, obor Zdravotně sociální a geriatrická péče.

Profesní zkušenosti: Ambulantní a terénní forma sociální práce s dětmi a mládeží, rodinami, lidmi s mentálním a zdravotním postižením, ohroženými sociálním vyloučením, organizování akcí pro veřejnost.

Profesní vzdělávání: Sebezkušenostní výcvik v psychodynamické skupinové terapii, teoretické vzdělávání v psychoanalýze, zvyšování kompetencí v oblasti komunikace, práce s klientem, pomoc obětem zneužití, kurz Terénní sociální práce ve vyloučených romských lokalitách.

Osobní motivace: Možná nezměníš celý svět, ale můžeš druhým pomoci, aby pro ně byl příjemnějším místem k životu.