Aktivizace mladých na prahu dospělosti


Organizace STŘED, z. ú. zahájila od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015 realizaci zcela nového inovačního projektu s názvem „Aktivizace mladých na prahu dospělosti“.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladých osob ve věku 15- 26 let a jsou to zejména děti z pěstounských rodin a rizikovou mládež.
Účelem tohoto projektu je vyřešit nedostatečnou integraci zmíněné cílové skupiny, kdy prostřednictvím sociálního výcviku chceme zvýšit šance mladých lidí na zapojení do běžného života, zesílit jejich schopnost najít si a udržet práci a také žít v harmonické rodině. Tento projektový cíl povede k tomu, že budou méně závislí na sociální podpoře.
Klienti se zúčastní pravidelných setkání, seminářů a vytvoří komunitu, kde si budou navzájem pod dohledem vyškolených pracovníků vyměňovat zkušenosti, čímž se připraví na svoji budoucnost. Dále projdou praxí jako dobrovolníci ve smluvních organizacích, za podpory dobrovolnického centra STŘED, z. ú.
V rámci tohoto projektu klienti podstoupí kromě vstupního pohovoru, psychologický a sociální výcvik a v případě zájmu jim bude nabídnuta možnost terapie. V konečné fázi projektu, v období letních prázdnin, pojedou klienti na letní výcvikový kurz.

Tento projekt je financován z evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program lidské zdroje a zaměstnanost“reg. č. CZ. 1.04/3.1.02/D7.00056.

Bc. Magdalena Bulová
koordinátor projektu „Aktivizace mladých na prahu dospělosti“
mobil: 775 725 659
e.mail: bulova@stred.info