Beseda s Probační a mediační službou

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se v NZDM eMBečko konala Beseda s Probační a mediační službou. Devatenácti klientům přenášela PeaDr. et Mgr. Jaroslava Auerová a Mgr. Josef Vodák z třebíčské pobočky. Představili svou práci a možnosti, které PMS nabízí. Objasnili mladým posluchačům některé pojmy a odpovídali na jejich zvědavé dotazy z oblasti porušování legislativy dětmi a mladistvými. Důležitou zprávou pro klienty byl fakt, že je lehkomyslné myslet si, že pachatel protiprávních činů pod 15 let věku nenese žádnou zodpovědnost.