Bezproblémové děti

Vývojová část dospívání vede mladé lidi k experimentům s rizikovým chováním, které mají různé podoby. Někdy jsou nevinné, jindy destruktivní. Záleží hodně na nejbližším okolí, ve kterém se dospívající pohybují a jak na takové chování reaguje rodina, společnost, autority apod. Typické pro toto období je také silná ovlivnitelnost a zranitelnost dospívajících, samotná přitažlivost takových experimentů a zpochybňování pravidel. Jinými slovy „vyzkouším, co se stane, když… a podle toho budu jednat. To vše funguje jako určitá forma dobrodružství, hledání hranic a sebeurčení. V tomto ohledu hraje nezastupitelnou roli právě rodina s jejími normami a nejbližší sociální okolí, které vkládá mladému člověku postoje, názory a také určitý vztah ke společenským hodnotám.

Konkrétně, bude-li v rodině běžné, že se o autoritách mluví urážlivě, negativně a bez jakéhokoli respektu, můžeme předpokládat, že dítě takovýto model bude přebírat. Bude-li takový postoj navíc potvrzovat další sociální skupina, třeba parta vrstevníků, může vzniknout pevné přesvědčení o jednostranné pravdě. Druhým příkladem může být třeba vztah a tolerance alkoholu v rodině. Je-li dítě přivyknuté přítomnosti a nekritickému postoji společnosti (rodina, kamarádi, média) vůči konzumaci alkoholu, zvyšuje se tím riziko předčasného kontaktu a často i tolerance pití.

Na začátku článku píši o sklonech k experimentům dospívajících. Je nesporně ohrožující, pokud se tak stane v souvislosti s alkoholem, cigaretami, marihuanou, vandalismem, pornografií apod. Zároveň to můžeme považovat za pochopitelné a tak nějak to přijmout, nikoli však schvalovat nebo přehlížet. Jak by se podle Vás měl zachovat rodič ve chvíli, kdy se o něčem podobném dozví?

V Jemnici více jak 4 roky funguje eMBečko - terénní nízkoprahová služba pro mládež 12+ organizace STŘED, z.ú. Terénní pracovníci se v rámci anonymních rozhovorů, zpětných vazeb a informačního servisu s mladými lidmi zaměřují přímo v terénu na témata mezilidských vztahů, konfliktů, experimentování s návykovými látkami, vandalismu, vztahu k místu, kde žijí a možných důsledků jednání. Pracovník reaguje v přirozeném prostředí, anonymně a zdarma. Uvažujeme tak, že sociální prevenci a situační intervenci mohou praktikovat lidé z nejbližšího sociálního okruhu dítěte, tedy Vy a odborníci, kteří se umí mladým lidem přiblížit. Neváhejte si říct o radu.

Ondřej Ferdan, DiS., Koordinátor a sociální pracovník NZDM eMBečko