Boží olympiáda pro ohrožené děti

Boží olympiáda pro ohrožené děti

V druhé půlce července pojede 20 dětí ve věku od 7 do 15 let na Výchovně rekreační tábor s pracovníky organizace STŘED, z. ú.. Výrazným specifikem tohoto tábora je individuální přístup k jednotlivým účastníkům; především díky početnému týmu sociálních pracovníků. Mohou tak jet i děti, které jsou z ohrožených či pěstounských rodin, zažívající složité vztahy nebo mají některé specifické potřeby nebo poruchy chování.

Cílem tábora je přispívat zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a mládeže, učit je, jak smysluplně využívat volný čas, zapojit je vzájemně do skupiny vrstevníků a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu. Po celou dobu kladou vedoucí důraz na individuální potřeby každého účastníka a také na vzájemnou spolupráci, fungování a vztahy ve skupině, sebepoznání, komunikaci atd..

Letošní tábor STŘED, z. ú. má název Boží olympiáda. Jak už název napovídá, účastníci se vrhnou do olympijských klání. Aby vše nebylo úplně předvídatelné, v olympijských disciplínách se bude jednat často o netradiční aktivity, jejichž cílem bude aktivní spolupráce, podpora kvalit jednotlivců a tím dosažení společného cíle vítězství a zlatých medailí. Významným prvkem programu budou bohové (vedoucí), kteří budou dávat nejrůznější úkoly týkajících se olympiády samotné a často i jejich vlastních rozmarů. Bohové se často nudí a olympiáda je pro ně způsobem, jak se zabavit. Děti se budou moci těšit na zábavné i doplňkové prvky programu, kterými bude například dopingová kontrola nebo výlet do okolí základny.

Pro tento rok byla zvolena lokalita obce Olešné ležící v blízkosti Nového Města na Moravě. Obec leží v kopcovité krajině počínajících žďárských vrchů. Lokalita skýtá plnohodnotné sportovní využití plné luk, kopců a lesů se zajímavým okolím. Zázemí pro tábor poskytne osvědčená táborová základna v Olešné, kterou provozuje místní Dům dětí a mládeže.
Výchovně rekreační tábory jsou realizovány na základě pověření zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí. V rámci organizace tábora komunikujeme se sociálními odbory, kurátory, pracovníky sociálních služeb a samotnými rodiči a dětmi tak, aby byl pobyt pro dítě smysluplný a aby pracovníci byli připraveni na jejich zakázky či specifické potřeby jednotlivců.

Zpracoval:
Ondřej Ferdan, vedoucí tábora
ferdan@stred.info, 775725600
V Moravských Budějovicích dne 26.6.2017