Děti a počítač - seminář pro rodiče

Společně se Základní školou a Mateřskou školou ve Višňovém jsme připravili seminář pro rodiče na téma Děti a počítač. Uskutečnil se 16. března 2016 v odpoledních hodinách. Cílem bylo předat nejen informace z praxe a základní teorii, ale zejména prakticky ukázat možnosti rodičů, jak předcházet nevhodnému využívání informační a komunikační technologie a tím podpořit bezpečnost dětí při jejím využívání. O semináři napsala škola krátký článek, který naleznete v odkaze: http://www.zsvisnove.eu/?p=16636

Zpracovala: 
Bc. Lenka Fuksová, DiS
Zástupce ředitelky Střediska výchovné péče a koordinátroka programů primární prevence
Tel: 775 725 603
e-mail: fuksova@stred.info