Druhé mezirezortní setkání v Mor. Budějovicích

V úterý 24. dubna 2018 proběhne od 14 hodin v naší pobočce v Moravských Budějovicích, kterou najdete na Husově ulici č. 189, druhé mezirezortní setkání členů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na území Moravskobudějovicka. Tentokráte na téma „Jak podporovat a motivovat mládež ke vzdělávání - prevence předčasného ukončení vzdělání“. Setkání se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Organizátorem akce je lokální síťařka Bc. Eva Stuchlíková, která se zaměřuje na fungování, propojování a udržitelnost místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Ta během mapování potřeb sociálních pracovníků, pedagogů, výchovných poradců, pediatrů a dalších zástupců sítě zjistila, že chybí prostor, kde by se mohli pravidelně setkávat a sdílet možné způsoby spolupráce, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci. Během prvního setkání, které se konalo v říjnu, se více než 25 zástupců místní sítě zabývali tématem záškoláctví a jak mu předcházet. Co se mimo jiné podařilo? Zástupci škol a sociálních služeb navázali kontakty a zástupci prevence se více pobavili o včasnějším zachycení dětí chodících za školu. Zástupci sítě rovněž získali podrobný přehled organizací, které poskytují služby rodinám s dětmi ve formě „adresáře“, který zpracovala síťařka ve spolupráci s jednotlivými organizacemi a institucemi.

A co je na programu druhého setkání? Organizace STŘED,z.ú., Okresní Hospodářská komora Třebíč a TreMediaS představí své programy na podporu rodinám, jejichž děti nejsou dostatečně motivované ke vzdělávání, předčasně ukončují střední vzdělání a odchází na úřady práce. Účastníci se mohou těšit na osobní setkání zástupců ze sociální oblasti, preventivních programů, školských, psychologických zařízení, zdravotnictví, nebo volnočasových aktivit. Dále bude setkání provázet odborná diskuze a v neposlední řadě příjemná atmosféra nad šálkem kávy či čaje.

Pokud vás výše uvedené téma zaujalo, pracujete s dětmi či rodinami (jste např. terapeut, sociální pracovník, pedagog apod.), nebyli jste doposud v kontaktu s lokální síťařkou, ale máte chuť se setkání zúčastnit, kontaktujte prosím ji. Více o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.

Bc. Eva Stuchlíková
Lokální síťařka pro ORP Moravské Budějovice
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“)
mob.: 724 825 792 e-mail: eva.stuchlikova@mpsv.cz