Harmonogram vzdělávání pěstounů září - prosinec

Harmonogram akcí na období ZÁŘÍ - PROSINEC 2015

Kontakty:

Koordinátorka vzdělávání: Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Podrobnější informace o vzdělávání Vám zodpovíme na telefonním čísle 775 725 662 nebo na e-mailu: rovenska@stred.info

 

!!! Naplánované termíny se mohou během roku měnit!!!!

Sledujte proto naše webové stránky v sekci Náhradní rodinná péče – www.stred.info, případně nás kontaktujte telefonicky.

 

 

Kluby a tematická klubová setkání pěstounů

Místo:

Datum:

Termín pro přihlášení:

Čas:                

Časová dotace:

 

Třebíč

STŘED, z. ú., Mládežnická 229

 

 

8. 9. 2015

8. 10. 2015 – TKS

19. 11. 2015

26. 11. 2015 - TKS

 

TKS = tematické klubové setkání

4. 9. 2015

2. 10. 2015

13. 11. 2015

20. 11. 2015

16 – 18:15 hod

3 hodiny

 

Velké Meziříčí

Městský úřad, zasedací místnost

 

29. 9. 2015

3. 11. 2015

 

 

4. 9. 2015

30. 10. 2015

 

14 – 16:15 hod

3 hodiny

 

Mor.Budějovice

STŘED, z. ú., Husova 189

 

19. 10. 2015

7. 12. 2015

 

15. 10. 2015

3. 12. 2015

16 – 18:15 hod

3 hodiny

 

Znojmo

Městský úřad, zasedací místnost

 

16. 9. 2015

18. 11. 2015

 

11. 9. 2015

13. 11. 2015

15:30 – 17:45 h

3 hodiny

 

Humpolec

Městský úřad, zasedací místnost

 

15. 10. 2015

10. 12. 2015

 

 

12. 10. 2015

7. 12. 2015

 

15 – 16.30 hod

2 hodiny

 

Pelhřimov

Městský úřad, zasedací místnost

 

 

24. 9. 2015

19. 11. 2015

 

 

21. 9. 2015

16. 11. 2015

 

15 – 16.30 hod

2 hodiny

 

Rodičovská skupina 3

Místo:

Datum:

Termín pro přihlášení:

Čas:                

Časová dotace:

Třebíč

STŘED, z. ú., Mládežnická 229

 

Téma: Od stání k zastavení

 

22. 10. 2015

10. 11. 2015

15. 12. 2015

12. 1. 2016

 

 

 

9. 10. 2015

Vždy v 16 – 18:15 h

12 hodin

 

Od stání k zastavení

Cílem je posílit dovednosti rodičů v oblasti péče o sebe

 

Blok 1: Jak se v běhu zastavit

Cíl: Naučit se zajišťovat si podmínky pro odpočinek, krátké vydechnutí, zastavení se v plném rodičovském nasazení

Blok 2: Já se z toho (ne)zblázním

Cíl: Naučit se pečovat o sebe v situaci, která nám akutně přerůstá přes hlavu

Blok 3: Relaxační a autogenní techniky

Cíl: Naučit se používat jednoduché konkrétní techniky přímo v praxi

Blok 4: Prostor pro supervizní případy

Cíl: Naučit se aplikovat dovednosti v praxi formou modelových situací

 

 

 

Celodenní semináře:

 

 

Místo:

Název:

Datum:

Termín přihlášení:         

Čas:              

Čas. dotace:

Lektor:

Znojmo Miniklub Znojmo Vídeňská třída 25

Sebepoznání a péče o sebe 1

12. 9. 2015

3. 9. 2015

9 – 16 h

8 hodin

Mgr. Nora Brátková

Mgr Jolana Polzová

Humpolec Hotel Kotyza

Sebepoznání a péče o sebe 2

7. 11. 2015

29. 10. 2015

9 – 16 h

8 hodin

Mgr. Nora Brátková

Mgr Jolana Polzová

Třebíč

STŘED, z. ú., Mládežnická 229

Komunikace 2

5. 12. 2015

26. 11. 2015

9 – 16 h

8 hodin

Mgr. Nora Brátková

Mgr Jolana Polzová

 

 

Obsah seminářů:

Modul

Úroveň

Obsah

Sebepoznání a péče o sebe

1

Proč jsem se stal pěstounem?

-       Očekávání a jejich pasti

-       Porozumění vlastní potřebě vychovávat

 

2

Jak se umím o sebe postarat?

-       Zvládání stresu

-       Psychohygiena

-       Hranice v péči o druhé

 

3

Známe se doma?

-       Porozumění, naslouchání

-       Péče o druhé a o sebe

-       Intimita a sdílení

Komunikace

1

Rozumíme si?

-       Způsoby komunikace

-       Vývojové fáze dítěte a specifika v komunikaci

-       Specifika v komunikaci s dítětem s postižením

 

2

Když nás city ovládají…

-       Práce s emocemi ve stresové nebo krizové situaci

-       Práce s emoce v komunikaci s biologickou rodinou ve prospěch dítěte

 

3

Jak porozumět chování dítěte?

-       Co nám dítě říká svým chováním?

-       Jak dítě rozumí našemu chování?

-       Verbální a neverbální projevy

Řešení konfliktů

1

Strategie řešení konfliktů

-       U rodiče, u dítěte

-       U dítěte

 

2

Emoce v konfliktu

-       Emoce vlastní a protějšku

-       Efektivní reakce na konflikt, práce s agresí

 

3

Když dojde na krizi…

-       Možné krize

-       Efektivní intervence v krizi

Citová vazba v dětství – protektivní a rizikové faktory

Cílem bude základní seznámení s integrativním teoretickým konceptem, významem a poruchami citové vazby v dětství.   Budou nastíněny vhodné intervence ke zmírnění poruch citové vazby i terapeutické metody. Teorie bude obohacená zážitkovým cvičením s využitím doteku, vizualizace nebo kresby.

 

Podrobné informace k nabízeným celodenním seminářům:

Celodenní semináře jsou určeny pěstounům a poručníkům, kteří Jednotlivé úrovně na sebe navazují, nelze tedy absolvovat vyšší úroveň bez předchozí. Výjimku tvoří jednorázový seminář Citová vazba v dětství.

Kurz je postaven na modelových situacích a očekává se aktivní zapojení účastníků.

 

Podmínkou realizace celodenního semináře je minimální počet 8 přihlášených účastníků. V případě menšího počtu bude seminář zrušen bez náhrady termínu!!!

 

Lektoři: Mgr. Nora Brátková, Mgr. Jolana Polzová

               PhDr. Pavla Doležalová (Citová vazba v dětství)

Cena: 1600,- Kč za 1 seminář (cena zahrnuje kurzovné, výukové materiály a pitný režim)

Pěstounům a poručníkům tuto částku hradí organizace, u níž mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

 

Pokud to není výslovně uvedeno na pozvánce, nezajišťujeme hlídání pro děti během semináře !!!

 

 

 

Víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny:

Místo:

Datum:

Termín pro přihlášení:

Časová dotace:

Bezděkov

Q Ranch

 

 

 

5. – 6. 9. 2015

19. – 20. 9. 2015

 

3. – 4. 10. 2015

 

20. 8. 2015

3. 9 2015

 

18. 9. 2015

16 hodin

 

Termíny 5. 6. 9. 2015 a 19. – 20. 9. 2015 jsou pro pěstouny s dohodou uzavřenou u OSPOD.

Termín 3. - 4. 10. 2015 je pro pěstouny s dohodou uzavřenou u STŘED, z. ú.

_____________________________________________

Formy vzdělávání pěstounů

 

Kluby

Jde o skupinu maximálně 12 účastníků, účastní se klíčový pracovník, téma není dopředu určeno. Očekává se aktivní zapojení účastníků!!

Cíl: sdílení zkušeností, podpora při řešení konkrétních problémů

Forma, metody: skupinový rozhovor, supervizní metody, modelové situace

Časová dotace: 3 hodiny

 

Tematická klubová setkání

Jde o otevřenou skupinu s neomezeným počtem účastníků (zpravidla do 30 lidí), klíčový pracovník nemusí být přítomen, setkání moderuje lektor – odborník na dané téma

Cíl: poskytnout teoretické a praktické informace na vybrané téma

Forma: kombinace přednášky a diskuse

Časová dotace: 3 hodiny

 

Rodičovská skupina

Jde o uzavřenou skupinu maximálně 12 účastníků, kteří absolvují ucelený cyklus 4 krátkých, na sebe navazujících seminářů. Semináře trvají 2 hodiny, konají se 1x za měsíc, do skupiny nelze v průběhu přistoupit. Skupinu vede lektor, klíčový pracovník se neúčastní.

Cíl: rozvoj dovedností v oblasti výchovy dětí dle zaměření jednotlivých cyklů

Forma, metody: Aktivity v malých skupinkách, modelové situace, kombinace teoretického výkladu s praktickým nácvikem. Očekává se aktivní zapojení účastníků!!

Časová dotace: 12 hodin

 

Celodenní seminář

Jednorázová vzdělávací akce na jedno téma. Obsah jednotlivých modulů je orientační, lektoři vycházejí z očekávání a potřeb účastníků. Jsou určeny těm, kdo chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí. Skupinu tvoří maximálně 16 účastníků. Seminář vede lektor, klíčový pracovník se neúčastní.

Cíl: osobnostní a profesní rozvoj, povědomí o silných a slabých stránkách

Forma, metody: Aktivity v malých skupinkách, modelové situace, kombinace teoretického výkladu s praktickým nácvikem. Očekává se aktivní zapojení účastníků!!

Časová dotace: 8 hodin

 

Víkendový pobyt

Jednorázová akce pro celou rodinu kombinující vzdělávání a volnočasové aktivity. Téma vzdělávání má obecnější charakter a odpovídá potřebám účastníků. Vzhledem k delší časové dotaci je zde i prostor pro řešení konkrétních situací, které rodiny řeší. Skupinu tvoří maximálně 20 účastníků. Vzdělávání vede lektor. Klíčový pracovník se pobytu vždy účastní a je rodině k dispozici.

Cíl: zvýšení úrovně informovanosti na vybrané téma, sdílení zkušeností, trávení času s rodinou, relaxace

Forma, metody: dle tématu a lektora a dle potřeb účastníků. Očekává se aktivní zapojení účastníků!!

Časová dotace: min. 16 hodin