Jednorožec, elf a šestnáct dětí

Jednorožec, elf a šestnáct dětí

V druhé půlce července proběhl tradiční Výchovně rekreační tábor STŘED pro ohrožené a sociálně znevýhodněné děti z regionu. Tábora se účastnilo 16 dětí ve věku 7 – 15 let. Letošním tématem byla Kouzelná zahrada, které mohli vedoucí sestavit na míru areálu fary v Žirovnici. Účastníky pak v rámci aktivit provázel mluvící dům, kouzelné bytosti v čele s Elfem a jedno zjevení v podobě Václava Jebavého, který se narodil kousek od místa pobytu.

Cílem tábora je vždy přispívat zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a mládeže, učit je, jak smysluplně využívat volný čas, zapojit je vzájemně do skupiny vrstevníků a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu. Po celou dobu kladou vedoucí důraz na individuální potřeby každého účastníka a také na vzájemnou spolupráci, bezpečné vyjádření potřeb, sebepoznání a prevenci.

Organizace STŘED pořádá tábory v režimu sociálně právní ochrany dětí již více než 12 let a pravidelně spolupracuje s pracovníky sociálních odborů v Moravských Budějovicích, Třebíči i Jemnici a samotnými rodinami. Díky tomu je možné vybrat takové děti, pro které je vhodný právě individuální přístup zvýšeného počtu táborových vedoucích a které by pro svá specifika nemusely uspět na běžných táborových pobytech.

Velké díky patří našim dvěma animátorům, paní Smoleňákové z Fary v Žirovnici, Obvodnímu oddělení Policie České republiky v Počátkách, partnerům ze společností Mann+Hummel a Fraenkische CZ s.r.o. a Fondu Vysočina, který akci kofinancoval.

Více o Výchovně rekreačních táborech STŘED, metodách naší práce s dětmi a mládeží můžete ve formě fotografické výstavy shlédnout 3.10.2018 v prostorách organizace STŘED, kdy se koná celodenní akce k národnímu Týdnu pěstounství.