Kyberzákusek - diskuse s internetovou generací

Kyberzákusek - diskuse s internetovou generací, tak se jmenovala výchovně preventivní akce pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko organizace STŘED, z. ú., která se konala 24. 10. v sále Budivoj v Moravských Budějovicích.

Zákusky s dobrým kafem skutečně nechyběly, každý si určitě vybral podle své chuti a panelová diskuse mohla začít. Diskutovalo se na téma internetové dostupnosti, sextingu, mobilů, mladé generace a ohroženích na netu. Pořadatelé skvěle namixovali účastníky diskuse. Byli to zástupci různých pohlaví, profesí a odborností, zástupci cílové skupiny i laické veřejnosti. Dostali se ke slovu zástupci všech generací (kdo tam byl, ví, jestli je z generace X, Y, Z nebo alfa J) a bylo očividné, že každá generace se na toto téma dívá svýma očima. Zároveň však bylo cítit snahu o pochopení jiné generace.

Do kontextu pak byla facilitátorem dána podobnost normality konzumace alkoholu starší generací s normalitou konzumace internetu tou mladší. Hlavní výstupy diskuse se pak týkaly především důležitosti vzájemného pochopení generací – zajímejme se, co děti na internetu dělají a nechme si to od nich vysvětlit; když se zlobíme, že „je pořád“ na mobilu, přemýšlejme, zda mají příležitost dělat něco pro ně zajímavějšího; doprovázejme je, pokud se chtějí prostřednictvím internetu realizovat; zamysleme se, jak mobil, počítač či internet používáme my sami.

Diskutovat by se mohlo velmi dlouho, ale na programu byl také zajímavý workshop „Jak nebýt stará trubka“, kterým hezky provedl štěPÁN Horák a krátký seminář „Proč být online“ vedený profesionálním fotografem Matějem Liškou. Na závěr proběhl souboj generací prostřednictvím internetového kvízu Kahoot!.

Jako bonus měli účastníci možnost vyzkoušet si stav pod vlivem alkoholu prostřednictvím alko brýlí, podívat se do virtuální reality prostřednictvím konzoly a také tzv. facebookovou věštírnu.

Akce byla realizována v rámci projektu #nealko, který finančně podpořil Kraj Vysočina. Měla za cíl poukázat na rozdílnosti v chápání normality konzumace alkoholu a internetu, a také podpořit komunikaci mezi generacemi a respekt k jinému způsobu života a uvažování o riziku. Tento cíl byl ve všech bodech naplněn, realizátorům moc děkujeme za profesionální přístup a již teď se těšíme na realizaci dalších úspěšných projektů.

Po akci jsme dostali tento email od paní Švaříčkové. Moc za něj děkujeme. 

"Milá Martino, milý Ondřeji,
sice pozdě, ale přesto - díky za výborné zákusky (kyber i opravdové). Šla jsem na akci se dvěma obavami. Jednak že tam budu za "starou trubku" a jednak že tam budu bojovat s odpoledním šlofíčkem. Nestalo se ani jedno.
Skvělý Ondra stíral generační rozdíly, on i diskutující v panelu byli tak příjemní a shovívaví, že nás srozumitelným způsobem pouštěli do kyberprostoru, kde už my (generace XX) nikdy nemůžeme být tak doma, jako oni.
A díky opravdu chutné kávě s dezertem včetně pozorné obsluhy neměl ani šlofíček šanci.

Tak díky za to, co se od vás mladých můžeme naučit. Yvona Švaříčková"

loga