Letní pobyt pro mládež

STŘED, z. ú. pořádá již potřetí Letní týdenní pobyt pro mládež. Ten se letos uskuteční od 26. 8. do 2. 9. 2017. Jako místo bylo vybráno sportovně tělovýchovné centrum v Budišově.

Účastníci se můžou těšit na bohatý program vedený v kolektivu mladých lidí, sportování, výlety do okolí, zajímavé zážitky, poznání sebe a druhých. Program si z velké části vytváří účastníci sami podle svých potřeb a zájmů. „Není to klasický tábor, účastníci jsou mladí lidé zpravidla kolem 16, 17 let. Chceme, aby měli možnost se sami podílet na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Vedeme je tak k odpovědnosti, současně se nemusíme obávat jejich vzdoru a ještě si užijeme hodně zábavy.“ Vysvětluje Dagmar Viskotová, hlavní vedoucí letního pobytu.

Týdenní pobyt o letních prázdninách je určen mladým lidem ve věku 13 -18 let. Především klientům všech programů STŘED, z. ú.. a Střediska výchovné péče STŘED, dětem z pěstounských rodin a těm, které doporučí další spolupracující organizace.

Realizace letního pobytu je možná díky finanční podpoře z Grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.