Návštěva Občanské poradny pracovníky STŘED, z. ú.

Pracovníci STŘED, z. ú. navštívili ve čtvrtek 28. 7. 2016 prostory Občanské poradny v Moravských Budějovicích. Stalo se tak ku příležitosti oslavy pěti let fungování poradny ve městě.

Součástí společně stráveného dopoledne byla také návštěva detašovaného pracoviště STŘED, z. ú. pracovnicemi Občanské poradny. Diskutovali se převážně témata týkající se specifik lokality Moravské Budějovice, společných znaků cílových skupin či fungování pracovníků v terénních formách služeb. 

Více informací naleznete na webových stránkách Občanské poradny Třebíč a Moravské Budějovice: http://www.optrebic.cz/