Vzácná návštěva v eMBečku

Naše NZDM eMBečko v úterý 24. 7. přijalo vzácnou návštěvu – zástupce města Humpolec a Pelhřimov. Na čele delegace stála paní místostarostka Lenka Bartáková s vedoucím OSV panem Josefem Fialou. Cílem jejich návštěvy bylo načerpat informace týkající se založení a provozování nízkoprahového zařízení, které by chtělo město Humpolec na svém území v nejbližším období taky zřídit. Koordinátor programu NZDM eMBečko Ondřej Ferdan ochotně zavzpomínal na proces zakládání NZDM v Moravských Budějovicích a poinformoval o aktuálních trendech v sociálních službách pro děti a mládež. Je skvělé, že se o aktivitách eMBečka doslechli i na Humpolecku a Pelhřimovsku, což je hlavně zásluhou činorodých pracovníků eMBečka a podpory ze strany Mikroregionu Moravskobudějovicko a Města Moravské Budějovice.