Neefektivní prevence

Když jsme zjistili, že Revolution Train přijede k nám na Vysočinu, bylo to pro nás diskutované téma. Abychom si utvořili vlastní názor, někteří z nás nakoukli pod pokličku a vlak navštívili. Celým programem o drogové tématice nás provázel skutečný příběh. Důraz byl kladem zejména na emocionální stránku přítomných návštěvníků. Nelze opomenout, že vizuální stránka vlaku byla velmi dobře zpracována a z promítaného prostředí na plátně jsme se ocitali reálně například na místě nehody či ve vězení. Jedná se o projekt, který je přístupný dětem od 12 let, s rodiči již od 10 let.

V čem však spočívá primární prevence ????

V předcházení rizikovým jevům a motivaci k pozitivnímu trávení volného času !!!!!

Podle nás by prevence měla začít mnohem dříve a nejen proto zastáváme stejné stanovisko s odbornou veřejností (MŠMT, A.N.O., Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. Lékařské fakulty UK v Praze, Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně), která tento projekt důrazně nedoporučuje a odmítá pro svou neúčinnost a vysokou finanční náročnost.

Naše organizace STŘED, z. ú. nepodporuje tuto neefektivní prevenci.