Otevřený klub s promítáním filmu

„V rámci národního Týdne nízkoprahových služeb pořádá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko ve čtvrtek 22. 9. 2016 Otevřený klub a to nejen pro klienty, přijít s nimi mohou i rodiče, sourozenci, veřejnost bez ohledu na věk. Kromě prohlídky prostor a informací o službě, se mohou ve dvojicích zapojit do her o ceny. Od 14h je připraven slalom na koloběžce za použití brýlí, které simulují stav opilosti, něco o sobě mohou zjistit v partnerském kvízu, nebo si vyzkoušet malovat společně jednou tužkou. V 16h budeme promítat český dokumentární snímek Film jako Brno z projektu Promítej i ty, který přibližuje tzv. „pochody nenávisti“. Celé odpoledne je pro všechny v duchu nízkoprahovosti – dobrovolně, anonymně a zdarma.