Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny

Tento víkend proběhl čtvrtý a zároveň poslední víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny. Program byl pro pěstouny i děti po celý rok velmi pestrý. O program dětí se postaraly pracovnice naší organizace. Trávili jsme hodně času venku, hráli různé hry a dětem čas bez rodičů vždy rychle uplynul. Pěstouni se vzdělávali za pomoci profesionálních lektorů na témata:

  • Finanční gramotnost,
  • Možnosti řešení výchovných a krizových situací u dětí a dospívajících,
  • Poruchy chování u dětí a mládeže,
  • Dynamika problémového chování, výchovné styly,
  • Možnosti, jak zvládat stresové situace v každodenním životě.

Pobyty byly spolufinancovány z Grantového programu města Třebíč - Zdravé Město – Rodina a zdraví. Věříme, že v příštím roce nabídneme pěstounům další možnosti, jak spojit povinné vzdělávání s příjemným strávením víkendu s rodinou.