Poděkování firmě MANN HUMMEL

Poděkování firmě MANN+HUMMEL

Jako poděkování za podporu našich aktivit jsme se rozhodli nominovat na „Cenu Ď 2016“ skupinu MANN+HUMMEL. Společnosti MANN+HUMMEL, Service s. r. o. a MANN+HUMMEL, s.r.o. již 3. rokem významně podporují aktivity STŘED, z.ú. Jejich finanční podpora je velmi důležitá pro realizaci našich programů podporujících rodiny s dětmi. Tyto programy pomáhají především rodinám pěstounským, neúplným, rodinám v krizi, rodinám se zdravotně postiženými členy, rodinám s dětmi s výchovnými problémy a dalším.
Na konci března se uskutečnilo společné setkání nominovaných a nominujících na cenu Ď z Kraje Vysočina na Magistrátě města Jihlavy. V roce 2016 bylo v našem kraji přihlášeno celkem 27 nominací. Někteří nominující a nominovaní se ocitli v šestnáctiletém projektu prvně, jiní zase patří mezi letité aktéry ceny. Jak je patrné i ze společného fota ze setkání, všichni zúčastnění si užili nejen příjemnou atmosféru setkání, ale i neméně příjemné sluneční paprsky dopadající do krásného gotického sálu radnice.
http://www.cena-d.cz/2016krajvysocinahotovo.html

Renata Houzarová
PR, propagace
mobil: 776 725 657