Projekt nealko2 bilancuje

Projekt #nealko2 cílil do oblasti prevence rizikových dopadů zneužívání alkoholu, internetové dostupnosti a generačních konfliktů. Právě o těchto fenoménech jsme s cílovými skupinami hodně mluvili a posilovali jejich sebenáhled („vím, co mi může pití alkoholu způsobit, znám nástrahy online dostupnosti a chápu rizika“). Působili jsme v rámci kontaktní sociálně preventivní práce v lokalitě a také prostřednictvím skupinových programů.

Metody skupinových programů

V každé tematické oblasti jsme se zaměřili na realizaci skupinových programů pro mladé lidi. Každý program měl za cíl pojmenovat a posílit některou sociální kompetenci cílové skupiny v oblasti asertivního pohybu v kriminogenním prostředí a nabízel praktické informace o tématu. Pro práci se skupinou jsme využili vždy jednu z osvědčených metod, jako je například workshop, výtvarné dílny, interaktivní hry, skupinová aktivita, skupinová práce, live stream, filmáč s diskusí apod. Specifické skupinové aktivity byly aplikovatelné v různém prostředí, tedy i v terénu.

Výstupy projektu

„Jednotlivé výstupy z aktivity a projevený zájem cílových skupin interpretujeme jako trvalou potřebu věnovat se tématům prevence rizikové konzumace alkoholu a především aspektům dostupnosti online prostoru“ říká Ondřej Ferdan, koordinátor programu NZDM eMBečko a řešitel projektu. Aktivity byly zaměřené pro mladé lidi ve věku 7 až 20 let, bez omezení sociální příslušnosti, pohlaví, rasy nebo sympatií k subkulturám. Konkrétně se dotkly 237 kontaktovaných osob z cílové skupiny, zástupců místních subjektů a respondentů online dotazníků. „Chceme využít postřehy a definovaná témata pro návaznou preventivní práci, formou metod a materiálů použitých v rámci projektu“ dodává závěrem Ondřej Ferdan.