Psychická traumatizace v dětství a emoční vývoj

STŘED, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku Psychická traumatizace v dětství a emoční vývoj

Přednáška se koná v sobotu 4. 11. 2017 od 9.00 do 16.30 hod, v Klubu Hájek, Mládežnická 229, Třebíč

Psychické trauma patří mezi jedno z nejžádanějších témat nejen v oblasti náhradní rodinné péče. Přijďte si ujasnit, co pro Vás může daný termín prakticky znamenat, a vyslechnout, jak zabezpečit nalomenou psychiku traumatizovaného dítěte. Přednáší přední český psychoterapeut a psychiatr MUDr. Peter Pöthe.

Přednáška je určena osobám pečujícím, sociálním pracovníkům, pedagogům, terapeutům, rodinným poradcům a dalším odborníkům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi s duševními poruchami. Součástí přednášky bude diskuze nad dotazy účastníků.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení účasti elektronicky na e-mail granakova@stred.info, případně na adresu: STŘED, z. ú., Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice, nebo telefonicky na telefonním čísle 775 725 671, nejpozději do 31. 10. 2017.

Časová dotace přednášky je 7 hodin a účastnický poplatek 1 600 Kč. (Osobám pečujícím hradí účastnický poplatek organizace, se kterou mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.)

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na přednášce.

odborná přednáška