Rizikové chování s koncem školního roku nekončí

Rizikové chování s koncem školního roku nekončí, dětem je třeba věnovat zvýšenou pozornost i o prázdninách
Pracovníci Střediska výchovné péče STŘED učí děti bezpečnému chování, podporují zdravé a uvážené rozhodování v situacích, které mohou znamenat nějaké riziko. Proto vstupují do školních tříd a zábavnou formou pracují s třídními kolektivy.
Opět je tu ale konec školního roku. I pracovníci ve Středisku výchovné péče STŘED se loučí s dětmi a učiteli ve školách. V tomto školním roce se při preventivních programech setkávali zejména se složitými vzájemnými vztahy, obtížným navazováním vztahů s dětmi, které se odlišují, agresí, častým a dlouhodobým používáním informační a komunikační technologie (ICT) a dalšími riziky.
Nelze opomenout ale i rizika, která mohou ohrozit bezpečí a zdraví dětí během prázdnin. Prázdniny nabízejí odpočinek a nezapomenutelné zážitky. Počasí láká na kolo, do vody, na výlety, k poznávání nových míst i lidí. Všechna tato lákadla mohou být nebezpečná. Mnoho prázdninových úrazů vzniká z neopatrnosti, škádlení, nepromyšleného jednání, rizikového chování, nudy…
Děti často využívají ve svém volném čase telefon, tablet a další ICT. Prázdniny znamenají mnoho volného času, a proto se vyplatí, aby rodiče věděli, co děti dělají, kontrolovali občas historii prohlížení internetových stránek nebo komunikaci. Nezapomínejme ale také na úrazy v dopravě a rizikové sporty (parkur, kolo, skateboard, in-line bruslení apod.), zkoušení návykových látek včetně alkoholu a cigaret, kontakt s cizím člověkem osobně nebo přes internet, útěky, obtěžování, zapalování ohně, pyrotechniku a další.
Všichni chceme, aby byly děti zdravé a v bezpečí. Nenechávejme proto děti bez dohledu a potřebných informací. Nejlepší ochranou je společně strávený čas naplněný společnými smysluplnými aktivitami.

 

Zpracovala:
Bc. Lenka Fuksová, DiS
Zástupce ředitelky Střediska výchovné péče a koordinátroka programů primární prevence
Tel: 775 725 603
e-mail: fuksova@stred.info