Růžové znamená teplé

RŮŽOVÉ ZNAMENÁ TEPLÉ

V rámci projektu „Prostor pro terénní práci“ Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko jsme ve spolupráci s GymSOŠ MB realizovali akci s názvem Živá knihovna. Hlavním podtitulem Živé knihovny bylo „NESUĎ KNIHU PODLE OBALU“ a jejím cílem bylo pojmenovat a potkat se s různými předsudky (viz titulek). Aktivita probíhala celé dopoledne 27. Října 2015 a účastnilo se jí 48 studentů oboru Sociální péče, 7 živých knih a tři knihovníci.

Živá knihovna funguje ve své podstatě přesně jako klasická knihovna, kam si čtenáři chodí půjčovat a vracet knihy. Knihy v živé knihovně jsou živé bytosti, které spolu se čtenářem vstupují do vzájemného osobního rozhovoru. Účel živé knihovny je působit na cílovou skupinu tak, aby zážitek ze setkání s osobním příběhem působil preventivně. Hlavním nástrojem je konstruktivní dialog mezi lidmi, kteří by za normálních podmínek neměli příležitost spolu mluvit.

Základní myšlenka naší živé knihovny stavěla na odbourávání předsudků, které mají potenciální čtenáři a které mohou o nich samotných existovat. Živá knihovna umožňuje setkání s někým, koho jsme v životě osobně nepotkali nebo s kým jsme z různých důvodů nechtěli nebo neměli možnost mluvit / rozumět si.

Každá kniha měla název svého příběhu a také anotaci v katalogu. Podle něj se pak čtenáři mohli rozhodnout, kterou knihu si po podepsání pravidel půjčí na 30 minut a se kterou se budou bavit o konkrétních věcech, o předsudcích, o sobě. Mezi knihami se objevily např. tituly „Divný člověk, který po vás chce namalovat strom“, „Žena v uniformě“, Homosexuálka z dětského domova“, „Dobrovolně s důchodci“.

Zpětná vazba účastníků i čtenářů byla k této pilotní verzi aktivity velice pozitivní a drtivá většina by se takové aktivity zúčastnila znovu. Za organizační tým STŘED, z. ú. děkuji všem odvážným knihám za sdílení svého osobního příběhu a otevřenost, knihovníkům za velkou péči o citlivé prostředí a také paní učitelce Beranovské, která setkání studentů a knih umožnila. Akce byla podpořena Krajem Vysočina.