Šance pro děti v ohrožení na Vysočině

Šance pro děti v ohrožení na Vysočině

Šestnáctým rokem je STŘED, z. ú. partnerem státní správy v péči o ohrožené děti na Vysočině. Výzva z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru byla „šitá na míru“ právě zájmům organizace v této problematice. Vznikíky ní vznikly dvě podpůrné služby, a to odborné psychologického poradenství a terénní sociálně aktivizační služby. Organizace tím významně posílila svoji roli místně dostupného poskytovatele služeb jak biologickým rodinám, kterým hrozí rozpad, nebo kterým byly děti odebrány, tak rodinám, kde odebrání hrozí z důvodu zanedbávající péče a rodinám pěstounským.
Díky realizaci projektu víme, že se výrazně zvýšil zjem o odborné poradenství a že tento zájem není jen jednorázový. Lidé, kteří s námi navázali vztah, se na nás obrací opakovaně a řeší složité životní situace, které neřešili nebo zanedbali v minulosti. Problémy se týkají ponejvíce dlouhodobě neřešených problémů ve vztazích rodičů či pěstounů, nepochopení osobnosti dítěte, jeho dispozic, talentu, mentálních či zdravotních omezení. Překvapila nás rovněž kladná odezva orgánů státní správy pro zavedení terénních služeb v Jemnici a Dačicích. Odborným terénním pracovníkům se dařilo monitorovat riziková místa, potkávat se mladými lidmi a intervenovat v jejich životní prospěch.
Za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 201 dětí. V rámci odborného psychologického poradenství proběhlo s 91 dětmi 702 konzultací v rozsahu 860 hodin. Sociální pracovníci v terénu kontaktovali 39 mladistvých a poskytly jim 279 intervencí. V rodinách provedli 480 návštěv v rozsahu 393 hodin. Tři zaměstnanci absolvovali pět kurzů a rozšířili své profesní dovednosti pro práci s cílovými skupinami. Se sedmi městy organizace podepsala smlouvy o spolupráci či finanční podpoře. A to městy Třebíč, Znojmo, Jemnice, Dačice, Moravské Budějovice. Na podzim 2014 a 2015 proběhly dvě odborné konference na téma „ohrožené dítě“, kterých se zúčastnilo více jak 150 účastníků.

Mgr. Martina Bártová
Ředitelka
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
Tel: 775 725 655
e-mail: bartova@stred.info

fond pro NNO