Síťování služeb pro ohrožené děti na Vysočině

V současné době probíhá lokální síťování organizací pracujících v systému sociálně-právní ochrany dětí na Vysočině. V rámci tohoto projektu nás v minulém týdnu navštívila paní Eva Stuchlíková, která je síťařkou pro oblast moravskobudějovicka a jemnicka a to z toho důvodu, že naše organizace je jedním z důležitých aktérů sociálně-právní ochrany. Více informací o návštěve se můžete dočíst zde: http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/startujeme-se-sitovanim-na-vysocine.html