Služby STŘED v nouzovém stavu nezahálejí

Služby organizace STŘED ani v nouzovém stavu nezahálejí. Rychle se přizpůsobily novým podmínkám a za využití nejrůznějších komunikačních technologií pomáhají i nadále rodinám v obtížných životních situacích. Nejčastějším tématem, které rodiče trápí, je zkoordinování a technické zajištění školní přípravy dětí. Některé rodiny logicky řeší také finanční potíže. Časté jsou vztahové problémy v rodině, nepředávání dětí u rozvedených rodičů a třeba i četnější konflikty mezi dětmi a rodiči.

Komunitní centrum Moravia funguje od začátku dubna na sociálních sítích Instagram@kc_moravia nebo facebook STŘED,z.ú. Produkuje spolu s partnery virtuální cvičení pro všechny cílové skupiny, výstavy fotografií „Moravia před a po“ a nabízí i další aktivity pro zabavení ve vlastní knihovně nebo na zahradě. Každá z aktivit #komunitko_online má několik dílů a bude pokračovat i během května a června. Pracovníci KC jsou připraveni reagovat na individuální i komunitní podněty (pište, volejte). A hned jak to situace kolem koronaviru dovolí, plánují spolu se zájemci kultivovat komunitní zahradu.

Programy primární prevence se také přesunuly do online prostoru. Na webovém portále YouTube.com na kanále Primární Prevence STŘED cílí na děti předškolního věku a děti 1. stupně ZŠ. Sekundární cílovou skupinou jsou jejich zákonní zástupci/osoby pečující. Obsah je věnován rizikovým jevům a s nimi souvisejícími tématům. Dětem a mladistvým se na chatu pravidelně věnuje i NZDM eMBečko.

Ani naše dobrovolnice nezahálejí a pomáhají klientům STŘED, z.ú. a Klubu Naděje. V rámci programu Online dobrovolník jsou k dispozici celkem šesti dětem prostřednictvím videohovorů a pracují s nimi na školních úkolech. Pro rodiče, kteří se s dětmi nyní učí sami doma, je to vítaná pomoc. Děti jsou rády za zpestření nudných povinností, také mají možnost být v kontaktu s někým mimo rodinu. Společně si také zahrají i nějakou slovní hru.

V aktuální situaci můžete mluvit o svých pocitech s profesionálními psychology Linky důvěry STŘED.