Výměna zkušeností s partnery z Norska

Výměna zkušeností s partnery z Norska

Třebíčský Klub Hájek a organizace STŘED hostila na říjnové konferenci významné partnery z Norska a pracovníky veřejné správy a nevládního sektoru z České republiky. Cílem odborné konference pod názvem „Šance pro děti v ohrožení na Vysočině“ byl vzájemný přenos zkušeností a osvědčených postupů pomoci ohroženým dětem.
Norský systém představili zástupci vládního úřadu pro zabezpečení a ochranu ohrožených dětí a rodin - BUFDIR, Mr. Jan Faller a Mr. Dag Lung – Fallingen. Ve svém příspěvku citlivě a s pokorou upozornili na významné odlišnosti. Zatímco v České republice je snaha o udržení dítěte co nejdéle v biologické rodině a rozhodování o jeho odebírání do náhradní péče je až tou nejzazší variantou, v Norsku zastávají princip „raději dříve, než pozdě“ s odůvodněním na traumatizaci dítěte a poškození jeho základních potřeb v případě zanedbávající péče v raném dětství.
Zahraniční hosté dále hovořili o absenci ratifikovaných smluv s cizinou odkud migranti do Norska přicházejí. Dále o obtížích při hledání hranic v uspokojování potřeb zanedbávaných dětí v těchto rodinách a o limitech náhradních rodičů vnímat a přijímat odlišnou kulturu a jazyk.
Dalším zajímavým tématem k diskuzi byl poměr mezi ústavní a náhradní rodinnou péčí. Zatímco v Norsku je dnes z celkového počtu ohrožených dětí pouze 10% v ústavní péči a potýkají se s nedostatkem lůžek v dětských domovech, v České republice řešíme problém opačný. V ústavech je více jak 6 tisíc dětí, tedy 30% z celkového počtu ohrožených. Společné problémy v obou zemích potvrzovaly příspěvky ostatních přednášejících. Např. jen málo pěstounů je ochotných pečovat o děti nad 10 let se speciálními vzdělávacími potřebami či s duševním onemocněním nebo že dlouhodobý nedostatek pedopsychiatrů zabraňuje včasné odborné pomoci.
Norská delegace v našich podmínkách ocenila rozsah počátečního i průběžného vzdělávání náhradních rodičů a zejména standardizaci systému péče o ohrožené děti v České republice, který v loňském roce prošel novelizací loňské novelizaci legislativy.

Konference se uskutečnila díky podpoře z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, kam přispívá Island, Lichnštejnsko a Norsko. Organizace STŘED čerpá prostředky na odborné poradenství a terénní práci ohrožených rodinách více jak rok a díky tomu významně posílila svoji roli místně dostupného poskytovatele služeb sociální prevence.


Zpracovala:
Mgr. Martina Bártová
Ředitelka sdružení
Tel: 775 725 655
e-mail: bartova@stred.info