Výroční zpráva 2018

Vážení fanoušci, milí uživatelé našich služeb a podporovatelé, představujeme Vám výroční zprávu za rok 2018. Minulý rok naši zaměstnanci odvedli opět veliký kus práce, často i nad rámec svých pracovních povinností, za což jim patří veliké dík. Byl to rok plný konzultací, intervencí, přednášek, seminářů, asistovaných kontaktů, pobytů pro pěstouny, případových konferencích a kulatých stolů, které jsme buď pořádali, nebo jsme se jich aktivně účastnili. Fotodokumentaci z těch nejvýznamnějších akcí najdete téměř na konci, v kapitole významné akce. Přejeme Vám hezké čtení a oceníme Váš komentář…

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018