ZTRACENÉ DĚTI na pustém ostrově

ZTRACENÉ DĚTI
na „pustém ostrově“

STŘED, z. ú. pořádá pod programem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko každoročně letní výchovně-rekreační tábor. Ten se letos uskuteční od 18. do 25. července 2015. Jako místo byl vybrán penzion Dyje v Panské Rozsíčce.
Na co se letošní účastníci můžou těšit????
Účastníci budou postaveni do role pasažérů letadla, které spadne na ostrov. Ostrov se zdá na první pohled pustý, ale postupem času zjistí, že pustý vůbec není. Zjistí také, že pád letadla, nebyla náhoda… Děti se zde setkají s duchy ostrova a nejrůznějšími lidmi, kupříkladu kanibaly, či piráty. Budou muset plnit nejrůznější úkoly, vedoucí k pomyslnému přežití a záchraně. Ta spočívá ve vyslání signálu lodi, která je odveze domů.
Pracovníci STŘEDu touto formou poskytují dětem a mladým lidem podporu ve zvládání běžných životních situacích a nabízejí aktivní a smysluplné trávení prázdninového volného času. Důraz kladou na rozvoj spolupráce mezi účastníky prostřednictvím sociálních, zážitkových a volnočasových aktivit. Hlavním specifikem a odlišností našeho tábora od ostatních je individuální přístup k účastníkům, kteří mají často specifické potřeby, tvorba menších skupinek a také větší personální zajištění odborně vzdělaných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží.
Letní výchovně-rekreační tábor je určen především pro klienty STŘED, z. ú.. Zároveň při pořádání táboru každoročně spolupracujeme se sociálními odbory Městského úřadu v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici, které doporučují účastníky pobytu. Ti pak mohou zažádat o jednorázovou finanční podporu.


Zpracoval:
Ondřej Ferdan, DiS.
funkce v organizaci: koordinátor výchovně-rekreačních táborů a NZDM eMBečko
tel.: 775 725 600
e-mail: ferdan@stred.info