Projekt Terénní práce a prevence kyberkriminality

Projekt Terénní práce a prevence kyberkriminality

V rámci tohoto projektu paralelně probíhají dvě aktivity. První je „Kontaktní práce v terénu“ a druhá „Preventivní činnost v oblasti kyberkriminality“.

V rámci první aktivity probíhá kontaktní práce v terénu v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou a okolí. Terénní pracovník NZDM eMBečko využívá stávající znalost potenciální cílové skupiny, věnuje pozornost jejím specifickým potřebám. V rámci kontaktů, rozhovorů, situačního působení pracovník reaguje „tady a teď“ na zjištěná témata. Aktivity kontaktního pracovníka jsou zaměřené na mladé lidi ve věku 7 až 20 let, bez omezení sociální příslušnosti, pohlaví, rasy nebo sympatií k subkulturám.

Cílem této aktivity je reagovat na rizikové a ohrožující jednání cílové skupiny v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou, a to prostřednictvím sociálně preventivní práce v terénu a situačního působení k potenciální cílové skupině.

V rámci druhé aktivity probíhá preventivní činnost v oblasti kyberkriminality, těmito různými formami:

a) Formou přednášek a seminářů informovat rodiče o předcházení a řešení rizikového chování dětí a mladistvých v oblasti kriminality páchané prostřednictvím ICT. Seznámit zákonné zástupce s riziky, právním rámcem, základním zabezpečením přístrojů sloužících k pohybu na internetu, rodičovskou kontrolou a aktuálními fenomény v kyberprostoru (sociální sítě, online hry, online gambling apod.). Motivovat rodiče k většímu zájmu v oblasti mediální gramotnosti a práci se zdroji při výchově a vzdělávání.

b) Vzdělávat a působit preventivně prostřednictvím preventivních programů u dětí předškolního věku, žáků základních škol a dětí v dětských domovech na území regionu Třebíčsko.

Projekt je realizován od 1. 12. 2018 do 30. 10. 2019.

Spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02535.0006.

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Bezpečná síť nabídka programu 236.98 K stáhnout
Kontaktní práce v terénu Jaroměřice nad Rokytnou informační letáček 133.52 K stáhnout