Bc. Marie Horáková
Naši zaměstnanci

Bc. Marie Horáková

Sociální pracovnice programu Sociální asistence a poradenství

e-mail: horakova@stred.info

mobil: 775 725 660

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.

Profesní zkušenosti: dobrovolnická činnost v domově pro seniory a na akci Noc venku v Českých Budějovicích.

Profesní vzdělávání: Vzdělávání v rámci povinných školních praxí - sociální práce se skupinou, komunitou, jednotlivcem. Praxe probíhaly v domovech pro seniory a poradně pro rodiny s dětmi

Osobní motivace: Soudit a odsoudit je lehké. Je však potřeba si uvědomit, že hranice mezi zranitelností a vyloučením ze společnosti jsou velmi tenké a že v podstatě každý z nás se může dostat do těžké životní situace, kdy ztratí zázemí, pocit bezpečí, stabilitu i rodinu.