Bc. Pavla Matějková
Naši zaměstnanci

Bc. Pavla Matějková

Lektorka Programů primární prevence, Terapeutka

E-mail: matejkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 844

Vzdělání: Bakalářské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Sociální a pastorační práce, Vyšší odborné studium na Jaboku Praha obor Sociální pedagogika a teologie, Doplňující studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Arteterapie

Profesní zkušenosti: příprava a realizace programů primární prevence, metodických skupin pro rodiče a pedagogy, lektorování vzdělávacích programů a kurzů, skupinová a individuální terapie

Profesní vzdělávání: výcviky Gestalt terapie a Tanečně pohybové terapie, kurzy zaměřené na komunikaci, psychoterapii, práci s tělem a vědomým pohybem

Osobní motivace: „Hříchem není dělat chyby, ale minout svůj život.“