Bc. Zuzana Voborná Rovenská, DiS.
Naši zaměstnanci

Bc. Zuzana Voborná Rovenská, DiS.

Sociální pracovnice programu Náhradní rodinná péče

E-mail: rovenska@stred.info

Mobil: +420 775 725 662

Vzdělání: Bakalářské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, Katedra Andragogiky, obor vzdělávání dospělých

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mládeží (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dětský domov, realizace programů na pobytech, táborech), poskytování sociální práce rodinám s dětmi a pěstounským rodinám, poradenství.

Profesní vzdělávání: kurz zaměřený na sebepoškozování dětí a mladistvých, tréninkový program rozhovor – nástroj pomoci, kurzy zaměřené na práci s pěstounskými rodinami, dluhy a ohrožená skupina obyvatel a další.

Osobní motivace: Pracuji s dětmi i ve svém volném čase, tato práce mě baví a naplňuje, ale teprve práce s celou rodinou mi ukázala, jak důležité je působit na celý rodinný komplex současně.