Ing. Eliška Lisá
Naši zaměstnanci

Ing. Eliška Lisá

PR manažerka a fundraiserka

E-mail: eliska.lisa@stred.info

Mobil: +420 775 725 657

Vzdělání: Veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Ekonomické Univerzity v Bratislavě

Profesní zkušenosti: správa webových stránek, profil firmy, katalogové a produktové listy, propagační předměty, články v odborných časopisech, organizování konzultačních seminářů a tematicky zaměřených kulatých stolů, komunikace se zákazníky.

Osobní motivace: Nové výzvy a zúročení zkušeností ze ziskového sektoru v neziskovém.