Jana Dardová
Naši zaměstnanci

Jana Dardová

Pracovnice v sociálních službách

E-mail: dardova@stred.info

Mobil: +420 775 725 644

Vzdělání: Bakalářské studium na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, katedra sociálních prací, obor zdravotně sociální pracovník

Profesní zkušenosti: Vedení volnočasových aktivit s dětmi, zkušenost s prací s lidmi s kombinovaným postižením a s rodinami s dětmi v tíživých životních situacích v rámci praxe

Profesní vzdělávání: Sociálně psychologický výcvik

Osobní motivace: Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte. (Dalajláma)