Jiří Dvořák, DiS.
Naši zaměstnanci

Jiří Dvořák, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

E-mail: dvorak@stred.info

Mobil: +420 775 725 663

Vzdělání: Vyšší odborné vzdělání na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě.

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mladými lidmi, poskytování informací, poradenství, kontaktní práce, streetwork, vedení malého týmu pracovníků.

Profesní vzdělávání: Kurz: Romský svět, kurz: Krizová intervence v praxi, kurz: Týmová práce a spolupráce, kurz: Systemická práce s dětmi a dospívajícími, kurz: Efektivní komunikace I a II a další

Osobní motivace: Rád předávám svoje životní zkušenosti mladým lidem a provázím je trnitou cestou dospívání k odpovědnosti a čestnosti.